Rzeczywistość czy scenariusz science-fiction?

Publié le par Katarzyna Sobotka

Mruczce pozwoliłam wyjść wczoraj tylko na balkon i w masce!

Mruczce pozwoliłam wyjść wczoraj tylko na balkon i w masce!

Letnia aura ostatnich dni sprawiła, że patrzyłam na świat przez różowe okulary. Tym okrutniejszym ciosem był dla mnie komunikat wystosowany dziś rano przez Prefekturę zamieszkiwanego przez nas departamentu.

Zakaz opuszczania domu przez dzieci do 6-ego roku życia!

Od kilku już dni dochodziły do nas informacje o dużym stężeniu PM 10 w Paryżu, ale tutaj na prowincji czuliśmy się bezpiecznie...

"Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3."

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie informuje dalej:

"Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży)."

We Francji stan alarmowy ogłaszany jest gdy poziom PM 10 przekroczy 80 µg/m3. Tak stało się dziś w Angers o 7-mej rano!

Jako że za główną przyczynę tego typu zanieczyszczenia uważa się silniki samochodowe, głównie dieslowskie, transport publiczny podczas najbliższych dni jest bezpłatny.

Dzieciaki z wytęsknieniem wyglądają przez okno a ja śledzę prognozę pogody. Potrzebny nam jest wiatr, który rozwiałby to paskudztwo!

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article